groenten

Tarieven:


Consult:             € 60,=

 

Afhankelijk van uw verzekering kan de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren afbellen.
Bij afwezigheid wordt het consult in rekening gebracht.

 

Tarieven vanaf 1 februari 2017.